top of page

Geselecteerd bericht

Tussenstand parlementaire ondervragingen commissie Kinderopvangtoeslag
Door de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen zijn de afgelopen week gesprekken gevoerd met de ambtelijke top van de belastingdienst. Ook deze week zullen nog ondervragingen plaatsvinden. De commissie onderzoekt waar het zo mis heeft kunnen gaan 'tussen balie en beleid' en hoe het mogelijk is dat een grote groep ouders gedupeerd is geraakt.


Uit de verhoren tot nu kwam in grote lijnen de volgende problematiek in beeld:

De Belastingdienst is van oudsher een innende organisatie, dit betekent dat het uitkeren van toeslagen qua werkzaamheden niet paste binnen de Belastingdienst.


Het toeslagenstelsel zelf was ook problematisch doordat in het voorschotsysteem de zelfredzaamheid van de burgers werd overschat. 'Een derde werd goed aangevraagd, een derde vroeg te weinig en een derde vroeg te veel aan, wat weer teruggevorderd moest worden. Er stond volgens staatssecretaris Weekers voor €1 mrd aan terugvorderingen uit',


Daarnaast ervaarden de directeuren /staatssecretarissen dat zij gebrekkig werden geïnformeerd. Er zou sprake zijn van een leemlaag waarin informatie blijft steken. Volgens staatssecretaris Wiebes zit die leemlaag niet alleen tussen de werkvloer en het management, maar ook tussen management en de staatssecretaris. 'Iets zorgt ervoor dat mensen die ergens mee zitten of buikpijn hebben niet door die laag heen komen'.


Het ICT landschap liet ook te wensen over, de applicaties waarin toeslagen moesten worden verwerkt waren volgens staatssecretaris Weekers “houtje touwtje”. De forse bezuinigingen waarmee de Belastingdienst te maken had deden ook niet veel goed.

Ook de heer Uijlenbroek geeft aan dat er doordat de nadruk op efficiency werd gelegd er steeds minder kans voor de medewerkers was om de menselijke maat toe te passen.


De Bulgarenfraude en de aanpak van fraude met toeslagen was destijds een belangrijk agendapunt in de Tweede kamer. Staatsecretaris Weekers bracht ten tafel dat de fraudeaanpak o.a. door politieke en maatschappelijke druk fors werd opgevoerd. Voor de Kamerleden Pieter Omtzigt en Wouter Koolmees ging dat toen nog niet ver genoeg. Zij dienden destijds een motie van wantrouwen in tegen Weekers.


De proportionaliteit is ver te zoeken geweest bij de terugvordering van de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst moest het hele bedrag terugvorderen Het voorstel om ouders alleen die eigen bijdrage te laten betalen, met eventueel een boete, en de toeslag intact te laten. Werd door Sociale Zaken van tafel geveegd. Het was bewust beleid om de hele toeslag terug te vorderen. Zo was het bedoeld in de wet volgen SZW


Niemand heeft de consequenties van dit beleid en wat het heeft stuk heeft gemaakt bij de burgers destijds goed kunnen doorzien volgens dhr. Uijlenbroek.


#kinderopvangtoeslag,#fiscus,#parlementaire-ondervragingen,#belastingdienst,#fraude,#toeslagen,#invordering,#fraude,#tweedekamer

20 weergaven0 opmerkingen

Opmerkingen


bottom of page