top of page

De VVDI, dat zijn we samen

De VVDI volgt de naleving van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie nauwgezet en houdt de ontwikkelingen in ons vakgebied in de gaten. We signaleren collectieve problemen en zoeken oplossingen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het management, waarmee we een goede relatie hebben. Op ons ledenforum maken we melding van kwesties en acties, zodat leden daarop kunnen reageren. Ook nodigen we leden van harte uit ontwikkelingen in het werk op het forum te plaatsen, zodat we gezamenlijk kunnen bespreken of er actie nodig is en zo ja, welke.

Naar de VVDI-Community 

collega's met elkaar in gesprek
bottom of page