top of page

Dit zijn wij

De VVDI is een vakorganisatie voor deurwaarders en invorderaars bij de Belastingdienst. Wij zijn een vereniging vóór en dóór vakmensen, die door hun beroep onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Een goede invordering begint bij intensief onderling contact, pas dan kunnen kennis en expertise ingezet worden. We zijn bevlogen en staan voor een goede kwaliteit van het werk.

Wij zijn de stem van de werkvloer.

Daarom zijn wij als vereniging een volwaardige en serieuze gesprekspartner met het hoger management.

De drie pijlers van onze vereniging zijn:

Collega’s kennen en ondersteunen

Door samen te werken kunnen we meer en beter. Daarom is het belangrijk dat we elkaar kennen. De VVDI wil daarvoor het platform zijn. We stimuleren het onderlinge contact en helpen elkaar.

Kennis en vaardigheden delen

Als vakvereniging moedigen we elkaar aan goed werk te leveren. Daarom delen we onze kennis en ervaring. Ook halen we nuttige kennis van buiten de Belastingdienst naar binnen.

Lobbyen voor optimale werkomstandigheden

Goed werk leveren kan alleen als de arbeidsomstandigheden in orde zijn. Daarom zijn we gesprekspartner in cao-onderhandelingen, kaarten we problemen op het werk aan bij het management en ondersteunen we collega’s bij conflicten.

Dit willen wij

De VVDI wil de collectiviteit in de invordering versterken. Wij zetten ons in om de kwaliteit van het werk te behouden en te bevorderen.

We willen professionele ruimte, de uitholling van het proces invordering willen tegengaan. We zetten in op gelijke kansen en ontwikkeling van talent binnen de invordering.

Dit doen wij

Elke maand maken we voor VVDI- leden een overzichtelijke nieuwsbrief. Hierin worden de leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op beleidsniveau en over vaktechnische ontwikkelingen. Wij vinden de input van leden belangrijk, en nodigen onze leden uit om artikelen en onderwerpen voor deze nieuwsbrief aan te leveren. Een idee? Mail de redactie 

We debatteren met onze leden op het online forum waar we kwesties, acties en standpunten naar voren brengen.

We helpen individuele leden bij problemen die zij ondervinden in de uitvoering van hun werk of hun rechtspositie.

We organiseren een jaarlijks symposium, waar we elkaar bijpraten over het werk en interessante sprekers van binnen en buiten de invordering aan het woord laten.

We onderhouden contacten met alle relevante geledingen binnen de Belastingdienst, zodat we onze gezamenlijke belangen direct en goed over het voetlicht kunnen brengen. 

Lees meer

bottom of page