top of page

Position paper VVDI

Stel de mens achter de burger weer centraal bij het invorderen van belastingschulden

Een toegankelijkere Belastingdienst die meedenkt en maatwerk levert kan het vertrouwen van burgers terugwinnen.

Straat met trambaan
bottom of page