‘Jacques Dijkgraaf, aangenaam’

De VVDI heeft een vaste verbintenis met advocatenkantoor Dijkgraaf. Leden die rechtshulp nodig hebben, kunnen gratis gebruik maken van de expertise van het kantoor.

Drijvende kracht achter Advocatenkantoor Dijkgraaf is oprichter Jacques Dijkgraaf. Hij werkt al ruim 25 jaar voor de AVB, nu VVDI. ‘In 1992 ben ik als juridisch adviseur gaan werken bij de CMHF. Daar kreeg ik de taak de rechtshulp te verzorgen voor de (toen nog) vier vakorganisaties bij de Belastingdienst: de VRH, de MHD, de VHMF en de AVB. Acht jaar later heb ik ontslag genomen en ben ik in het jaar 2000 samen met mijn vrouw een advocatenkantoor begonnen. Wij zijn de huisadvocaat van in totaal zeven vakorganisaties bij de rijksoverheid, de decentrale overheid en de politie.’

Vlak na de oprichting van zijn kantoor heeft Dijkgraaf twee jaar niet voor de AVB gewerkt, maar sinds 2002 mag hij de leden van de VVDI weer bijstaan. Dat doet hij graag: ‘Afgelopen jaren heb ik langjarige relaties met veel belastingdeurwaarders mogen opbouwen. Ik kijk ook met veel plezier terug op de gezellige jaarvergaderingen van de AVB.’

Dijkgraaf wordt ingeschakeld door het VVDI-bestuur en door afzonderlijke leden. Bestuur en leden hebben verschillende soorten vragen. ‘In de jaren negentig was het bestuur bijvoorbeeld heel druk met de toenmalige reorganisatie. In latere jaren zijn er door het bestuur vragen gesteld over bijvoorbeeld de introductie van het betekenen per post, wat een serieuze bedreiging was voor de werkgelegenheid van de belastingdeurwaarder.  De laatste jaren zijn er natuurlijk veel vragen gesteld over de invoering van de Wnra.’

Jacques Dijkgraaf Advocaat VVDI
hamer rechtspraak

De individuele vragen zijn in al die tijd eigenlijk gelijk gebleven, zegt Dijkgraaf. Hij verdeelt ze in de volgende categorieën:

  • functioneren, denk aan beoordelingsgeschillen of vragen over het moeten opvolgen van onbegrijpelijke opdrachten in kader van controles of beslaglegging;

  • inkomen: vragen over onkostenvergoedingen of over het bevriezen van de periodieke verhoging of de korting bij langdurige ziekte;

  • arbeidsongeschiktheid en bij langdurige arbeidsongeschiktheid het recht op een WIA-uitkering;

  • loopbaan kwesties, denk daarbij aan ontslag en verplaatsing;

  • disciplinaire zaken vanwege integriteitschendingen.

Met de komst van de Wnra zullen de aard van de problemen en geschillen niet veranderen, stelt Dijkgraaf, ‘maar wel de wijze waarop we die gaan aankaarten. Daarbij staat voor mij voorop dat het vinden van een oplossing in der minne nadrukkelijk de voorkeur heeft boven procederen. Maar dat laatste is soms toch nodig om de gewenste duidelijkheid te verkrijgen.’