top of page

Geselecteerd bericht

De TONK regeling


De overheid biedt ondernemers en particulieren die tijdens de covid-19 pandemie in zwaar weer zijn gekomen financiële tegemoetkomingen. Een van de maatregelen is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten, ook wel TONK genoemd. Deze maatregel wordt vooralsnog ingezet tot eind juni 2021.


De regeling werkt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. De gemeenten zullen de regeling gaan uitvoeren. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 de loketten zullen openen.


Voor wie?

Veel ondernemers maar ook particulieren worden getroffen door de maatregelen die de overheid heeft genomen om de besmettingsgraad door het coronavirus terug te dringen. Ondernemers hebben hun onderneming tijdelijk moeten sluiten, of zijn beperkt in hun mogelijkheden om zaken te doen. Werknemers worden ontslagen of zitten noodgedwongen thuis. Met als gevolg dat zij minder inkomsten ontvangen en er problemen ontstaan in het betalen van de noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek, gas water en licht. Wanneer er geen recht is op een uitkering van het UWV of bijstandsuitkering kan je gebruik maken van de TONK regeling.


De TONK regeling is geen inkomensondersteunende regeling, maar een tegemoetkoming in de vaste lasten. De regeling geld dus voor zowel ondernemers als particulieren.


Wanneer heb je recht op de TONK regeling? Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van deze regeling moet er in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Je hebt verlies aan inkomen door de coronamaatregelen;

  • Je bent ouder dan 18 jaar;

  • Je kunt je vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen betalen. Ook is het niet mogelijk of niet eenvoudig om uw vermogen ten gelde te maken.

  • Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met: het direct beschikbare privévermogen en niet je vermogen uit bijvoorbeeld een onderneming. Bij direct beschikbaar vermogen kan je denken aan: contact geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en de waarde van effecten.

  • De waarde van je woning telt niet mee.

  • Als je al in aanmerking komt voor TVL of NOW zal dit ook niet mee worden geteld.

In principe hoeft de TONK niet terug betaald te worden, maar deze regeling kan ook als lening worden verstrekt. De hoogte van de TONK is afhankelijk van je situatie. De gemeente zal kijken naar je woonkosten, inkomen en welk deel van de kosten jij zelf nog kan betalen. Gemeenten mogen daarnaast zelf kiezen of zij een vermogensgrens zullen vaststellen. Dit houdt in dat dit per gemeente kan verschillen.


De TONK-regeling kies je als laatste mogelijkheid. Kijk dus eerst of je recht hebt op een andere financiële regeling of uitkering. Is dit het geval, dan dien je dit aan te vragen. Kom je niet in aanmerking voor een andere regeling of is je inkomen nog te weinig om je woonlasten te kunnen voldoen, dan kunt je aanspraak maken op de TONK regeling. Bij een ondernemer met de TOZO- regeling kan de TONK-regeling hier dus een aanvulling op zijn.


Bron: Rijksoverheid en KvK
32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page