top of page

Geselecteerd bericht

Versoepeling beleid uitstel van betaling belastingen

Bijgewerkt op: 10 nov. 2020


De eerste kamer verzoekt de regering tot versoepeling ven het beleid uitstel van betaling van belastingen. De periode om versoepeld uitstel van betaling aan te vragen is op 1 oktober 2020 geëindigd. Door de aangenomen motie wordt het beleid verlengttot 1 januari 2020. Op deze manier is er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers. Ook aanvragen die na 1 oktober 2020 zijn gedaan worden in behandeling genomen.


Regeling bijzonder uitstel van betaling belastingen

Tot en met 31 december 2020 kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Ook voor BPM geld vanaf 1 mei 2020 bijzonder uitstel.

Op 1 januari 2021 eindigt de regeling voor bijzonder uitstel van betaling. De ondernemer zal dan bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd moeten betalen. Dit betekent dat belasting over de tijdvakken 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020 en de daarna volgende tijdvakken moet worden voldaan. Kan de ondernemer de nieuwe belasting in 2021 niet betalen dan kan er volgens de gebruikelijke regels uitstel van betaling of een betalingsregeling worden gevraagd.


Voor de belastingbedragen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend krijgt de ondernemer 3 jaar de tijd om dit af te betalen. De aflossingsplicht gaat in vanaf 1 juli 2021. De belastingdienst biedt de ondernemers een betalingsregeling aan. Eerder betalen mag ook.

Invorderingsrente

Als een aanslag niet op tijd betaald wordt is er invorderingsrente verschuldigd. Vanwege de coronacrisis is het percentage verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit aangepaste tarief zorgt ervoor dat de ondernemer de komende tijd vrijwel geen rentekosten heeft en blijft t/m 31 december 2021 van kracht.


Melding betalingsonmacht

De Belastingdienst ziet een verzoek om bijzonder uitstel van betaling tot 31 december 2020 als een melding van(zonder van) betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020.

Meer informatie over het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden vindt u hier.


#belastingdienst,#covid,#uitstelbetaling,#incasso,#crisis,#MKB,#coronamaatregelen,#fiscus,#bijzonderuitstel,#belastingschuld

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page