top of page

Geselecteerd bericht

Waar gaat het mis tussen 'balie en beleid' bij de Belastingdienst?

Bijgewerkt op: 10 nov. 2020


Afgelopen week hield de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties hoorgesprekken over waar het mis gaat tussen 'balie en beleid'. Vrijdag werd er gesproken met de secretaris-generaal van de Belastingdienst de heer Van den Dungen en voorzitter van de ondernemingsraad de heer Benjamins.


Tijdens het gesprek kwam naar voren dat er vaker en beter geluisterd zou moeten worden naar de medewerkers om de kwaliteit van de dienstverlening en de menselijke maat te verbeteren. Medewerkers zouden eerder inspraak moeten krijgen in het te ontwikkelen beleid nu worden zij slechts gevraagd beleid uit te voeren. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor vakmanschap binnen de wettelijke kaders. We willen gevallen zoveel mogelijk gelijk behandelen, maar voor uitzonderlijke gevallen moet er dan ook ruimte voor maatwerk komen. Centrale processen, sturen op efficiency, en te weinig FTE zorgen ervoor dat de relatie met de klant in gedrang komt.

De medezeggenschap heeft een belangrijke rol, maar wordt volgens de heer Benjamins niet altijd goed betrokken. Er zou veel meer met elkaar kunnen worden gesproken, ook zonder dat dit volgens de wet moet gebeuren. Beter uitvoerbaar beleid met oog voor menselijke maat kan bereikt worden door beter en vaker naar de medewerkers te luisteren door bijvoorbeeld tegenspraak te organiseren, medewerkers kunnen dan suggesties en ideeën naar voren te brengen. Ook signalen van mensen die ongevraagd naar voren komen moeten serieus genomen worden. Belangrijk is dat medewerkers zich in alle omstandigheden veilig voelen om hun mening te uiten.

Toekomst

De Belastingdienst moet een organisatie worden waar burgers centraal staan. Dit kan bereikt worden door het creëren van een veilige open werkomgeving waarbinnen ruimte is voor inspraak en tegenspraak. De professional moet binnen de wettelijke kaders ruimte krijgen voor maatwerk voor individuele gevallen. Inspraak in het ontwikkelen van beleid en toetsing van de uitvoering dient beter ingericht worden. Hierbij dienen uitvoeringsmedewerkers meer betrokken te worden.

Daarnaast is er voldoende FTE nodig en dienen de IV applicaties medewerkers beter te ondersteunen in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Er zou hierbij meer gekeken kunnen worden naar wat de medewerker nu op korte termijn kan helpen, ongeacht wat het lange termijn plan hiervoor is.

De rol van de tweede kamer

Op de vraag hoe de politiek de medewerkers kan helpen om hun werk beter, prettiger en ten dienste van de burger te laten doen, zou volgens de heer Van den Dungen het helpen om bij iedere wet die wordt voorgelegd goed te bedenken welk doel we hiermee willen bereiken. Ook zouden we niet verschillende doelen in één wet moeten willen stoppen, dat maakt de wetgeving te complex. Gebruik ook de tijd om aanpassingen in wetgeving te toetsen bij de uitvoering.

De vraag wordt gesteld of het zou helpen als de Tweede Kamer vaker met ambtenaren in de uitvoering kunnen praten. De mening van de heer Van den Dungen is ja, het zou beiden helpen als het contact er wel is. Door in elkaars schoenen te staan kan er begrip voor elkaar zijn.

Ook vroeg de heer Van den Dungen aandacht voor de toon en taal waarop binnen de politiek is gesproken over de ambtenaren bij de Belastingdienst. De belastingdienstmedewerkers willen het goed doen. Er moet respect blijven voor de mensen in de uitvoering. De secretaris-generaal verzocht de kamer doordrongen te zijn voor de gevolgen van wat zij zeggen, medewerkers worden bedreigt. Daarnaast heeft de negatieve publiciteit naar de Belastingdienst en medewerkers ook invloed om het imago en de compliance.


#belastingdienst,#ambtenaren,#uitvoeringbeleid,#tweedekamer,#medezeggenschap,#uitvoeringsorganisaties

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page