top of page

Geselecteerd bericht

Belastingdienst en het CJIB

Bijgewerkt op: 17 mei 2023

Onder de medewerkers binnen de invordering (invorderaars/deurwaarder) heerst onrust over de gesprekken die de Belastingdienst met het CJIB voert.

Het CJIB wordt ook al in SAP genoemd bij uit te voeren opdrachten, zie afbeelding.

Het bestuur van de VVDI verbaast zich over de verwarrende informatievoorziening die er vanuit de dienstleiding heerst over het overhevelen van taken naar het CJIB, zie reactie hieronder.

Bij het overhevelen van taken naar

het CJIB ligt de verdere vervolging via de commercieel ingestelde gerechtsdeurwaarders, dat zijn immers ondernemers, op de loer.

Het standpunt van het bestuur van de VVDI daarin is helder:

publieke vorderingen mogen géén verdienmodel zijn!


Een reactie die ik, vanuit mijn voormalige functie bij het platform DGO van de NCF, ontving op mijn vraag over dit onderwerp,

was als volgt:


De SG ( en pSG) weet hier niet vanaf vanuit het rijksbrede (werk vanuit andere departementen naar Financien of andersom) en we (DOR en bestuurder) en verwijst hiervoor naar de betreffende OR (lees OR MKB en OR CAP).

Naar aanleiding van de gestelde vragen kwam wel vanuit collega DOR lid vanuit OR CAP de bijgevoegde reactie:


Verslag MT cluster Inning van 17 januari 2023:


ad.5. Bezoek CJIB Leeuwarden

…. is gisteren samen met …. op bezoek geweest bij het CJIB in het kader van betalingsregeling Rijk.


Het CJIB gaf ook een presentatie over totstandkoming van hun online

betalingsregeling. Het CJIB biedt de mogelijkheid om voor een enkelvoudige kleine schuld een basisregeling online te treffen. Hiermee hebben zij 60 tot 70% van handmatig werk weten te automatiseren. ….. wil laten uitzoeken of deze werkwijze ook bij ons mogelijk is. ….. benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het CJIB onze betalingsregeling gaan uitvoeren.

We zijn 2 sporen aan het verkennen waarvan:


1 de rijksbrede betalingsregeling en


2 de mogelijkheid om bij ons de huidige werkdruk te verminderen.


Volgens …… biedt een mogelijke automatisering van eenvoudige betalingsregelingen medewerkers ruimte om ander werk te verrichten. We werken hier aan samenwerking en het op orde brengen van de eigen processen.

…… merkt op dat het idee van automatiseren van eenvoudige betalingsregeling wellicht interessant is als doorbraakdossier voor het Kernteam en stelt voor dit in te brengen.

…. wil het idee wel meegeven maar er zal voor het ingebracht wordt wel eerst meer beeld moeten zijn t.a.v. volumes en beoogde doelstellingen.

….. vraagt …. dit onderwerp ook mee te nemen naar de ketentafel

verandering. …… kan eventueel uitgenodigd worden voor een toelichting.


(…… …….) is Clusterdirecteur Inning)
Het bestuur van de VVDI zal bij de daarvoor (politieke) verantwoordelijken aandacht blijven vragen, voor een gesprek uitnodigen en blijven u, zoals u bent gewend, over de ontwikkelingen informeren.


Mario Hoogendoorn


Voorzitter VVDI558 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page