top of page

Geselecteerd bericht

Beslag leggen op roerende zaken hoe dan?
Met de nieuwe wet herziening executie en beslagrecht is de mogelijkheid tot beslag op roerende zaken veranderd. Art 447 Rv verhindert het beslag op zaken die voorzien in de materiële levensbehoefte. De tekst dateert al van 1838, een tijd dat we nog geen wasmachine, TV of koelkast hadden. Op 1 oktober 2020 is de wet herziening beslag en executierecht (gedeeltelijk) in werking getreden. Deze wet sluit aan bij het interdepartementale brede beleidstraject over de schuldenaanpak en de Rijksincassovisie. Het kabinet wil hiermee bewerkstelligen dat de burger centraal staat en dat daarbij steeds voor ogen wordt gehouden dat de burger maar één aflossingscapaciteit heeft. Bij de herziening van de wet zijn drie uitgangspunten gehanteerd:

1. Het bestaansminimum van de belastingschuldige moet geborgd zijn bij beslag en executie;

2. Beslaglegging en executie moet effectief en efficiënt plaatsvinden;

3. Indien beslaglegging dient ter verhaal, mag het niet alleen als pressiemiddel worden ingezet.

Ter uitvoering van deze uitgangspunten, is het beslagverbod van art 447 Rv aangepast.


Wat betekent dit in de praktijk?


Beslag in de woonruimte

De aanpassing van de beslagverboden hebben vooral invloed op het beslag roerende zaken bij natuurlijke personen. Het beslagverbod strekt zich uit tot de inboedel in de door de belastingschuldige bewoonde woning. Een garage of schuur is geen woonruimte. Voor de inventaris van een rechtspersoon geldt dit artikel niet! Een bedrijfsinventaris van een zzp’er die bijvoorbeeld een restaurant heeft of een werkplaats valt hier niet onder.


De rest van dit artikel is beschikbaar op onze vvdi-community voor onze leden.


Nog geen lid? Meld je dan hier aan. We hebben nu een leuke actie naast 3 maanden gratis lidmaatschap ontvang je een cadeaubon voor Rituals of de autowasstraat t.w.v. 20,00 euro!


#VVDI,#deurwaarder,#incasso,#beslaglegging, #belastingdienst, #beslagrecht, #levensbehoefte,#bestaansminimum


98 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 commento


Membro sconosciuto
11 dic 2020

Ik was mijn tijd ver vooruit: al 20 jaar heb ik geen meubilair beslag in de woningen gelegd.

Mi piace
bottom of page