top of page

Geselecteerd bericht

Bijzonder verlof, waar heb ik recht op?


Naast vakantieverlof en compensatieverlof bestaat er ook bijzonder verlof, het is niet voor iedereen duidelijk wanneer je recht hebt op bijzonder verlof. De AVB licht dit graag toe.

Er zijn gevallen waarvoor geen wettelijke verlofregels bestaan, dit noemen we bijzonder of buitengewoon verlof. Je levert in dit geval geen uren of loon in en wordt tijdens zo'n verlof doorbetaald. Buitengewoon verlof is voor ambtenaren van de Belastingdienst geregeld in de CAO rijk. Het gaat hier om verlof voor bijvoorbeeld het bijwonen van een bruiloft, begrafenis of verhuizing.

Verlof voor trouwen geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract

Voor uw eigen huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft u recht op 2 dagen verlof. Een huwelijk geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract van eigen en aangetrouwde familie in de eerste en de tweede graad geldt 1 dag verlof. Alleen als de bedrijfsvoering wordt verstoord kan u dit verlof worden geweigerd.


Daarnaast regelt de wet arbeid en zorg aanspraak op bepaalde vormen van verlof waardoor u privé en werk beter kunt combineren. De CAO rijk geeft een aanvulling op deze voorwaarden.


Zwangerschapsverlof, adoptie- en pleegverlof, ouderschapsverlof

Bij het opnemen van zwangerschapsverlof wordt door de werkgever 100% loon doorbetaald. Wordt u ontslagen voor of in de periode van het zwangerschapsverlof dan heeft u recht op 16 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever als ontslag plaatsvindt binnen 4 maanden voorafgaand aan de uitgerekende bevallingsdatum. Als de bevallingsdatum toch binnen vier maanden na ontslag valt dan heeft u recht op 10 weken doorbetaling van 100% van uw maandinkomen door de werkgever.


Bij adoptie- en pleegverlof betaald in plaats van het UWV de werkgever 6 weken 100% van uw maandinkomen door.


De werkgever betaald bij ouderschapsverlof 13 van de 26 weken 60% van uw maandinkomen als u een jaar of langer in dienst bent bij de sector Rijk.

Calamiteiten en zorgverlof

De Wazo regelt calamiteitenverlof voor de duur van de benodigde tijd per gebeurtenis met 100% doorbetaling van uw loon. Situaties waarvoor verlof geldt zijn:

  • een door de wet of overheid met of zonder financiële vergoeding opgelegde verplichting waarvan de vervulling niet in uw vrije tijd kan plaatsvinden.

  • Uitoefening van actief en passief kiesrecht.

  • Overlijden en uitvaart van uw partner, ouders en kinderen 4 dagen of langer als dat in bijzondere gevallen nodig is.

  • Overlijden van uw broers zussen, grootouders of kleinkinderen 2 dagen of maximaal 4 dagen als u belast bent met de regeling van de uitvaart en/of de nalatenschappen, of langer als dat in bijzonder gevallen nodig is.

  • Andere dan de bovenstaande zeer persoonlijke omstandigheden, hiervan is aanvullend ook sprake bij bevalling echtgenote/partner.

  • Spoedeisende, onvoorzien en niet buiten werktijd te plannen arts of ziekenhuisbezoek of begeleiding van personen uit Wazo 5.1. daarbij en ziekte of andere onverwachte gebeurtenis waardoor een noodsituatie ontstaat in de verzorging van uw partner, ouders, en kinderen. Alsook andere zeer bijzondere omstandigheden.

Verlof bij verhuizing

Als u vanwege de wijziging van uw werklocatie gaat verhuizen heeft u recht op maximaal 2 dagen verlof met doorbetaling voor het zoeken van een woning. Daarnaast heeft u recht op maximaal 4 dagen verlof met doorbetaling van uw loon als u verhuist vanuit een woonruimte die u zelfstandig bewoont. Als u verhuist vanuit een woonruimte die u niet zelfstandig bewoont is dit verlof maximaal 2 dagen.

Kortdurend en langdurig verlof

Er bestaan ook situaties waarin u recht heeft op kortdurend -of langdurend verlof. De CAO noemt de volgende situaties: politiek verlof, vakbondsverlof, internationaal verlof en verlof voor vrijwillige politie.

Er kunnen ook andere redenen zijn om kortdurend of langdurend verlof aan te vragen, dit doet u in overleg met uw leidinggevende.


Onder kortdurend verlof wordt verlof voor maximaal 2 weken verstaan. Vraagt u verlof aan om andere redenen dan de genoemde situaties dan bepaalt uw leidinggevende in dat geval of uw maandinkomen tijdens het verlof wordt doorbetaald. Als u kortdurend verlof wilt en het is niet dringend, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aanvragen bij uw leidinggevende. Als het niet mogelijk is om het verlof vooraf aan te vragen, krijgt u het verlof achteraf toegekend. Voorwaarde daarvoor is dat u kunt aantonen dat u geen gelegenheid had om het verlof vooraf aan te vragen en een goede reden had voor uw afwezigheid.

Langdurend verlof is verlof dat langer duurt dan 2 weken. Als u langdurend verlof wilt kan uw leidinggevende daarmee instemmen. Uw leidinggevende bepaalt in dat geval of uw maandinkomen tijdens het verlof wordt doorbetaald. Als de reden voor het verlof alleen in uw persoonlijk belang is, kunt u niet langer dan twaalf maanden verlof krijgen en wordt uw maandinkomen tijdens het verlof niet doorbetaald.


Vragen over het opnemen van verlof? Neem contact op met de AVB


#verlof,#CAO,#vakbond,#rijksoverheid,#ambtenaar,#werknemer,#zorgverlof,#trouwen,#begrafenis,#zwangerschap

446 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page