top of page

Geselecteerd bericht

De maatregelen vanwege de coronacrisis bij de Belastingdienst


Er is veel gesproken over de belastingmaatregelen, verschillende termijnen en opties zijn er besproken. Echter is er nu voor gekozen dat ondernemers later mogen beginnen met het aflossen en langer mogen doen over het aflossen van de belastingschuld welke zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd.


Vanaf wanneer en hoelang?

Vanaf 1 oktober 2022 start de termijn om in plaats van 1 oktober a.s. en de ondernemers hebben vijf jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen, in plaats van de eerder genoemde termijn van drie jaar. Bij deze maatregel is wel van belang dat er van de ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 de belasting tijdig voldoen.


Invorderingsrente

De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Hier is dus ook sprake van een versoepeling. Dit houdt in dat op 1 januari 2022 het percentage van de invorderingsrente vastgesteld wordt op 1% in plaats van 4% en dan stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.


Uitstel van betaling

Ruim 250.000 ondernemers hebben op dit moment uitstel van betaling voor een bedrag van € 16 miljard euro. Het verlenen van uitstel van betaling is één van de belangrijkste maatregelen geweest om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. In totaal heeft er voor een bedrag van €36 miljard euro aan belastinguitstel opengestaan, veel ondernemers hebben al een deel, of alles afgelost.


Geen generieke kwijtschelding en soepele opstelling

Er is geen sprake van generieke kwijtschelding van nog openstaande belastingschulden, de reden hiervoor is om ongelijkheid tussen ondernemers te voorkomen.


Het kabinet heeft ervoor gekozen om levensvatbare bedrijven voor wie bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn om door te kunnen gaan, toch te helpen. Hierbij helpt een soepele opstelling van de Belastingdienst de ondernemers en vooral ook als andere schuldeisers coulant zijn. Het kabinet voert met andere schuldeisers gesprekken hierover. Binnenkort zullen er rondetafelgesprekken georganiseerd worden om dit te versnellen.


Overige belastingmaatregelen

Vanwege de coronacrisis is er sprake van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, deze belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021.


50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page