top of page

Geselecteerd bericht

De stappen na de eerste keer uitstel van betaling


Op 21 januari 2021 zijn door het kabinet de coronamaatregelen aangescherpt. Om ondernemers tegemoet te komen is ook het beleid omtrent uitstel van betaling van belastingen (wederom) aangepast. In deze blog zal ik uitleg geven over het verkrijgen van uitstel van of uitstel te verlengen bij de Belastingdienst. Echter wil ik benadrukken dat het momenteel de stand van zaken is, het zou kunnen, indien de coronacrisis langer aanhoudt, dat data zullen worden aangepast.

Tevens zal het saneringsbeleid worden aangepast, de ideeën zijn er. Hoe het er uiteindelijk uit zal zien, zal moeten blijken. Het feit dat het saneringsbeleid tijdelijk versoepeld zal worden, gaat zich in te praktijk uiten in veel meer saneringsverzoeken dan gebruikelijk.


Uitstel van betaling

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling zijn door de coronacrisis versoepelt. Tot 1 juli 2021 kunnen ondernemers bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

 • loonheffingen;

 • vennootschapsbelasting;

 • omzetbelasting (btw);

 • kansspelbelasting;

 • assurantiebelasting;

 • verhuurderheffing;

 • milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);

 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);

 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

 • BPM voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020).

Verlenging Wanneer er reeds corona uitstel was verleend, en het uitstel voor drie maanden afloopt kan de ondernemer verlenging aanvragen indien De verlenging kan tot 1 juli 2021 worden aangevraagd. Betalingsregeling vanaf 1 oktober 2021 Voor de belastingschuld die een ondernemer door het uitstel van betaling heeft opgebouwd geldt een aangepaste betalingsregeling. Het betreft de schuld waarvoor bijzonder uitstel is gevraagd. Deze kan al ontstaan zijn in de periode vanaf 12 maart 2020 tot aan de datum dat het bijzonder uitstel van betaling eindigt. De ondernemer heeft tot uiterlijk 1 oktober 2024 de tijd om deze belastingschuld volledig af te lossen. Tijdens deze regeling geldt als voorwaarde dat de ondernemer alle nieuw opkomende fiscale en andere financiële verplichtingen moeten bijhouden.

De volgende uitgangspunten voor de betalingsregeling zijn van toepassing:

 • De belastingschuld wordt in beginsel afgelost in 36 maandelijkse gelijke termijnen.

 • De eerste aflossing moet uiterlijk 30 oktober 2021 zijn overgemaakt, elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.

 • Van het betalingsschema kan worden afgeweken als de ondernemer aannemelijk maakt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is in oktober 2021 met aflossen te beginnen. De ondernemer kan in dat geval op een later moment beginnen met aflossen, maar de belastingschuld moet ook dan uiterlijk 1 oktober 2024 volledig zijn afgelost.

Als er blijkt dat een ondernemer gedurende een verleend bijzonder uitstel van betaling van langer dan drie maanden niet of niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden, mag de Belastingdienst de betalingsregeling weigeren of beëindigen. De ondernemer zal eerst nog wel in de gelegenheid worden gesteld om alsnog binnen veertien dagen aan de voorwaarden te voldoen.


Sanering Omdat niet elke ondernemer in staat zal zijn al zijn opgebouwde belastingschuld te kunnen voldoen door middel van een betalingsregeling van 36 maanden, zal er sprake zijn van een tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid. Het kabinet spant zich daarom in om als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen. De Belastingdienst heeft om deze reden saneringsverzoeken aangehouden, en zal vanaf 21 januari 2021 deze en nieuw binnenkomende saneringsverzoeken met een welwillende blik beoordelen. Dat betekent dat de Belastingdienst bij twijfel een verzoek zal toekennen. De Belastingdienst zal tevens de levensvatbaarheid van een onderneming aannemen als deskundige derden, denk aan banken en accountants, daarover al positief hebben geoordeeld. Voorheen deden wij zelf onderzoek naar de levensvatbaarheid van een onderneming, echter komt dit voor desbetreffende verzoeken tijdelijk te vervallen. Daarnaast zal bij de beoordeling van een verzoek worden gewogen of de terugbetalingsregeling van 36 maanden voldoende ruimte kan bieden om de schulden op te lossen.

Vanwege de coronacrisis zal de afwijsgrond dat de ondernemer financiële middelen de afgelopen periode niet heeft gebruikt voor het voldoen van belastingschulden geen reden meer zijn voor afwijzing van het verzoek, behalve bij kennelijk misbruik. De ondernemer zal wel alle benodigde informatie dienen te verstrekken.

Als laatst zal wanneer de onderneming levensvatbaar is maar het beleid ondanks de genoemde versoepelingen knelt, centraal binnen de Belastingdienst worden beoordeeld. Dit houdt in dat er voor individuele situaties maatwerk kan worden toegepast.


Momenteel werkt het kabinet nog aan de richtlijnen voor een gezamenlijke tijdelijke versoepeling en uniformering van de saneringsvoorwaarden met belangrijke schuldeisers, dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 worden gerealiseerd. Op verzoek van de ondernemer kan de behandeling van het saneringsverzoek aangehouden worden in afwachting van deze gezamenlijke richtlijnen.


Bron: Kamerbrieven

23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page