top of page

Geselecteerd bericht

De VVDI heeft een nieuw bestuur


Tijdens de ALV van de VVDI op 10 mei jl., is er een nieuw bestuur gekozen. Als nieuw bestuur zijn wij dan ook erg blij met de steun die door de aanwezige leden is uitgesproken, dank daarvoor! Zonder iemand tekort te willen doen een speciaal woord van dank aan Henry Berghorst, Coby van Ooijen, Marianne Sep, Desiree Timmermans en Arnold Hölzken voor hun inzet om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen! Daarnaast danken wij het voormalige bestuur, Anja Haarnack, Ilona Stender en Wim Pauw, voor hun jarenlange inzet. Hun aanbod ons bij de overgang te begeleiden hebben wij graag aangenomen. Inmiddels hebben wij de eerste stappen daarvoor meteen gezet. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Jan Volkerink (algemeen bestuurslid); Ruud Bessems (algemeen bestuurslid); Jo Peters (penningmeester); Pascal Heutinck (secretaris en plv. voorzitter); Mario Hoogendoorn (voorzitter).

Helaas zijn er tot dusver geen invorderaars of dames geweest die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie zodat wij hierbij een dringende oproep doen aan leden met een invorderingsachtergrond (mannelijk en vrouwelijk) om deel uit te willen gaan maken van ons enthousiaste bestuur. Naast dat je aandacht kan vestigen voor waar je in je vakgebied mee te maken krijgt op de niveaus die er toe doen, krijg je ook een breder beeld van de Belastingdienst en krijg je een mogelijkheid een netwerk op te bouwen/uit te breiden.


Onze prioriteit is om op korte termijn de gesprekken met de dienstleiding aan te gaan betreffende de recente ontwikkelingen zoals:

- het grotendeels wegvallen van de dwanginvordering; - de daardoor oplopende schuldenproblematiek die tot oninbare schulden lijden; - de problematiek rond de alternatieve werkzaamheden; - de prioritering van de werkzaamheden in de invordering waardoor de deurwaarders geen opdrachten krijgen; - teamleiders die zich nog steeds niet serieus gehoord voelen; - de signalen die steeds meer wijzen naar het uit faseren van de invordering en deurwaarders. (Rijksincasso).

Belangrijk aandachtspunt daarbij is jullie tijdig blijven informeren via onze nieuwsbrief.


Maar om ons werk goed te kunnen doen hebben wij jullie nodig! Daarom roepen wij jullie op om signalen vanuit de praktijk, jullie werkveld, die jullie werkzaamheden op positieve of negatieve wijze beïnvloeden aan ons kenbaar te maken, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast zoeken wij naar regiovertegenwoordigers die vier keer per jaar bij elkaar willen komen om praktijkervaringen te delen met het bestuur. En uiteraard zijn nieuwe leden altijd van harte welkom; hoe meer, des te beter! Maar bovenal, voel je vrij om met een van ons contact op te nemen of je aan te melden voor het bijwonen van een bestuurs- of regiovergadering! Op 23 mei hebben wij onze eerste bestuursvergadering. Graag tot ziens!

Jan, Ruud, Jo, Pascal en Mario.

Voor contact:

Mario Hoogendoorn 06-18606100

Pascal Heutinck 06-21137459

Jan Volkerink 06-18602186

174 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 comentario


Miembro desconocido
15 may 2023

Gefeliciteerd met het nieuwe bestuur. Ik heb alle vertrouwen in de continuïteit van de VVDI. Succes! 😎

Me gusta
bottom of page