top of page

Geselecteerd bericht

Fiscus laat 14 miljard liggenHet rapport van de Algemene Rekenkamer bevestigt grotendeels wat intern op de werkvloer al vanaf het begin van de maatregelen duidelijk was en waarvoor door de medewerkers en de VVDI alsmede haar rechtsvoorganger de AVB meemaals is gewaarschuwd, namelijk dat het generieke uitstel beleid alsmede de effecten van de Toeslagenaffaire, respectievelijk zouden leiden tot de problemen voor zowel de ondernemers zelf, het toezicht en de uitvoerbaarheid van de politiek keuzes.


Het tekort aan fte kent diverse oorzaken, zoals de in 2015 opgestarte grote uitstroom van kennis toen er onder druk van de politiek 5000 medewerkers er met een vertrekregeling uit mochten. Het werden er uiteindelijk 7800 die daar gebruik van maakten.


Daarnaast raakten medewerkers binnen de invordering en deurwaarderij gedemotiveerd door de ingrijpende veranderingen in het werkproces, de toenemende rechtsongelijkheid bij de digitale wijze (uiteindelijk ook een politieke keuze) van invorderen, waardoor de menselijke maat en eigen verantwoordelijkheid bij het invorderen grotendeels naar de achtergrond is verdwenen en men, wel uit eigen beweging, naar een functie elders is gaan zoeken.


Inmiddels heeft staatssecretaris van Rij schriftelijk indirect gereageerd op het rapport van de Algemene Rekenkamer.

Daarin gaat de bewindspersoon helaas onder ander voorbij aan het feit dat er bij het alsnog opstarten van de invordering, per onderneming de belastingschulden, ondanks het dynamisch monitoren om oninbare schulden te voorkomen, de schulden grotendeels zodanig zijn opgelopen dat het een uitzichtloze situatie betreft en het feit dat de dwanginvordering door politieke keuzes, niet de hoogste prioriteit binnen de invordering had en nog steeds heeft. De collega's van de invordering moeten zich niet grotendeels bezig houden met hun oorspronkelijke taak, maar met het behandelen van de bezwaren in verband met politieke keuzes naar aanleiding van de toeslagenaffaire.


Daarnaast is er door het terughoudende "pappen en nathouden beleid", zoals dat door de meeste medewerkers wordt ervaren, door de politiek in feite een vorm van concurrentie vervalsing gecreëerd en is er veelal geen beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers.

Er zijn voorbeelden van ondernemers die consequent geen aangiften indienen en betalen als zij via een toevalstreffer in een ANPR-fuik rijden en dan aangeven de openstaande schuld van soms tienduizenden euro's dan "maar gaan betalen" omdat er toch vanuit de Belastingdienst geen feitelijke acties werden ondernomen.


Bij onveranderd beleid en onverantwoorde politieke keuzes gebaseerd op gewenste electorale beeldvorming, zullen de problemen eerder verder toenemen dan afnemen, waardoor de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij de heffing en inning van belastingen bij ondernemers maar overigens ook bij de aanpak van particulieren, steeds verder onder druk komen te staan.


Citaat kamerbrief staatssecretaris:
50 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page