Geselecteerd bericht

  • Admin

Maak kennis met (aspirant) bestuurslid Monique Ramkisoensingh

Bijgewerkt op: 11 jan.


Sinds juli 2014 is Monique Ramkisoensingh in dienst bij de Belastingdienst. 'Ik ging meteen fulltime de schoolbanken in.' De eerste anderhalf jaar volgde zij een fulltime opleiding aan de Belastingdienst Academie in Utrecht. Vervolgens ging ze aan de slag als specialist invordering bij MKB Amsterdam. En was ze al direct actief in de medezeggenschap. 'Ik was lid van de onderdeelcommissie (onderdeel van de OR) namens MKB Amsterdam.' Na een periode op het kantoor in Almere, is Monique nu weer terug op kantoor in Amsterdam als specialist invordering bij grote ondernemingen.


Hoe lang ben je lid van VVDI?

'Na mijn zwangerschapsverlof eind 2019 ben ik lid geworden. En meteen ook als regiovertegenwoordiger actief aan de slag voor de VVDI.'


Waarom ben je destijds lid geworden?

'Sinds ik in dienst ben bij de Belastingdienst ben ik lid van een vakbond, ik vind het belangrijk om lid te zijn zodat je belangen bij onder meer de cao-onderhandelingen behartigt worden. Toen ik door een bestuurslid werd benaderd om lid te worden trok mij dit meteen. Bij de VVDI kun je naast het vakbondslidmaatschap ook inhoudelijk bezig zijn. Ik doe dit door bijvoorbeeld het schrijven van artikelen voor de website, het bijhouden van onze sociale media en meedenken over relevante onderwerpen die er spelen. Die combinatie van vakinhoudelijk en vakbond trok en trekt mij enorm aan.'


Waarom ben je lid gebleven?

'Omdat ik bij de VVDI de kans krijg nieuwe competenties te ontwikkelen, zoals het schrijven van artikelen. Op dit moment schrijven wij samen aan een position paper over de menselijke maat. Super interessant en leuk om te doen. Daarnaast vind ik dat er bij de VVDI echt naar je geluisterd wordt. De vereniging heeft een serieus en doelgericht karakter. Zo hebben we bereikt dat deurwaarders in opleiding die door corona hun opleiding nog niet af hebben kunnen ronden, toch een vaste aanstelling krijgen. Bij deze groep was veel onrust en onzekerheid en dat hebben we nu voor een groot gedeelte weg kunnen nemen. Mooi toch? En het lidmaatschap is goed voor je netwerk en het is ook nog een gezellige groep mensen. Wat wil je nog meer.'


Wat betekent de VVDI voor jou?

'Een betrokken groep collega’s die zich samen inzetten voor al onze belangen.'


Waar kunnen VVDI'ers jou van kennen?

'Alle regiovertegenwoordigers en bestuursleden kennen elkaar middels de overleggen die wij regelmatig hebben. Andere leden zouden mijn naam kunnen kennen van de artikelen op de website die ik geschreven heb. Of van mijn blogs. Ik krijg hier ook reacties op. Superleuk.'


Wat doe je als (aspirant) bestuurslid?

'Een van de bezigheden is het enthousiast maken van overige collega’s om lid te worden van deze interessante en leuke vakvereniging. Ik ben vaak aanwezig bij de koffierondjes die door de VVDI georganiseerd worden. Via webex wordt dan een bijeenkomst georganiseerd rondom een actueel thema. Verder houd ik mij voornamelijk bezig met de inh