top of page

Geselecteerd bericht

Mogelijkheid om corona uitstel aan te vragen verlengdHet tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen ondersteunt ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt voor deze regeling krijgt hij uitstel van betaling gedurende drie maanden. Ondernemers kunnen op verzoek langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij in ieder geval aannemelijk maken dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.


Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 april 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 april 2021 kunnen vragen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat.


De opgebouwde belastingschuld tijdens de periode van het uitstel hoeft niet direct op 1 april 2021 te worden voldaan. Ondernemers krijgen vervolgens een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021.


Op de website van de belastingdienst staat hoe u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis kunt aanvragen.


Overige fiscale maatregelen

De meeste overige fiscale maatregelen lopen af per 31 december 2020. Het kabinet verlengt een vijftal fiscale maatregelen tot 1 april 2021. Het gaat daarbij. om het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, het btw-nultarief op mondkapjes, en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. Daarnaast zal het kabinet twee nieuwe maatregelen treffen. In de eerste plaats voert het kabinet tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% in op COVID-19-vaccins en –testkits. Deze goedkeuring past binnen de ruimte die wordt geboden met de recente wijziging van de EU btw-richtlijn.20 Ten tweede stelt het kabinet de Eenmalige opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij de uitvoering van deze subsidie wordt namelijk nauw aangesloten bij de voorwaarden en uitvoering van de TVL, die eveneens is vrijgesteld.


Bron: Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket.


#covid,#coronacrisis,#MKB,#invordering,#fiscus,#ondernemendnederland,#belastingdienst,#schulden,#uitstelvanbetaling,#ondernemers,#corona


24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page