top of page

Geselecteerd bericht

Nieuwe steunmaatregelen bekend gemaakt, regeling uitstel van belastingen veranderd niet


In de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede kamer worden aanvullingen op het steun- en herstelpakket bekend gemaakt. Een tweede golf is inmiddels een feit, het kabinet heeft daarom op 13 oktober nieuwe maatregelen afgeroepen om het virus een halt te kunnen toeroepen. Gisteren is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de maatregelen tot in december 2020 zullen doorwerken. Deze maatregelen hebben direct gevolg op de economie, met name de horeca en cultuur worden geraakt door deze maatregelen.

Het steunpakket wordt aangevuld met de volgende maatregelen

· Tijdelijke verbreding van de tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor alle sectoren.

· Subsidie voorraad- en aanpassingskosten, Horeca ondernemers kunnen gebruik maken van een eenmalige subsidie om kosten voor voorraad een aanpassing aan de nieuwe situatie te compenseren. De compensatie bedraagt circa circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag

· Evenementen, Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.

· Time-out arrangement (TOA) krijgt verdere vorm. Met deze regeling kunnen ondernemers tijdelijk stoppen en als de crisis voorbij is weer van start gaan. Gezonde bedrijven hoeven dan geen faillissement aan te vragen.

· Tijdelijke banen, het kabinet onderzoekt of mensen die nu werkloos zijn tijdelijk op crisisondersteuning kunnen worden ingezet in bijvoorbeeld de zorg.

Verder wordt er €40 miljoen gereserveerd voor ‘vrij theaterproducenten', het sport- specifieke pakket wordt aangepast en opengesteld voor de periode 1 oktober-31 december. Er wordt €150 miljoen gereserveerd om inkomstentderving bij gemeenten op te vangen, en coronagarantieregelingen zoals KKC en de GO-C worden verlengd t/m 30 juni 2021


Ten aanzien van het uitstel van belasting blijft de huidige regeling van kracht. Het kabinet heeft op 29 sept jl. besloten om de aflossingstermijn van 24 maanden te verlengen naar 36 maanden, en pas vanaf 1 juli 2021 de aflossing van opgebouwde schulden te starten.

Met het steunpakket is gekozen voor een brede, mee-ademende regelingen gekozen om flexibel in te spelen op de grillen van het virus. Het kabinet verwacht dat het gebruik van de regeling zal toenemen. De uitgaven aan het steun- en herstelpakket zullen hoger uitvallen. Waar met Prinsjesdag nog €3,5 miljard werd begroot zou dit als de contact beperkende maatregelen uit het voorjaar weer moeten worden doorgevoerd kunnen oplopen naar €10 miljard.

bron: kamerbrief 27-10-2020

Coronavirus_Kamerbrief met aanvullingen
.
Download • 200KB
2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page