top of page

Geselecteerd bericht

Save the Date Webinar Bijzonder NormaalSave the date

De CMHF en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een interactief webinar over

Bijzonder normaal

De ambtelijke eed als anker voor goed ambtelijk vakmanschap en goed werkgeverschap

Datum 24 januari 2022 Tijd 15.30 – 17.00 uur (digitale inloop vanaf 15.15 uur) Medium ZOOM

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vorig jaar wordt de rechtsverhouding van de ambtenaar bij de overheid beheerst door het civiele arbeidsrecht. Deze “normalisering” vindt zijn grenzen in het bijzondere karakter van het werk van de ambtenaar. Dat bijzondere karakter wordt onder andere uitgedrukt in de ambtseed die iedere ambtenaar bij zijn aanstelling dient af te leggen. Wat betekent de wnra voor de ambtelijk eed? Hoe kijken ambtenaren zelf naar de eed? En wat vraagt de eed van overheidswerkgevers?

Deze vragen staan centraal in het webinar dat de sector Rijk van de CMHF en Stichting Beroepseer op

24 januari 2022 organiseren van 15.30 tot 17.00 uur.

Medio januari volgt meer informatie.

In dit interactieve webinar verzorgt Jacques Dijkgraaf een inleiding over de verschillende aspecten van de ambtseed en wisselt hij graag met u van gedachten over de ambtelijke eed als anker voor goed ambtelijk vakmanschap en goed werkgeversschap.

Jacques Dijkgraaf is sinds 2001 werkzaam als advocaat op het gebied van het arbeidsrecht en het onderwijsrecht. Daarvoor was hij werkzaam voor de sector Rijk van de CMHF.

Voor wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren (Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

U kunt zich aanmelden bij Anja van Kleffens per e-mail: A.vanKleffens@cmhf.nl

14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page