top of page

Geselecteerd bericht

Vaccinatiepraat op de werkvloerAl bijna 1,5 jaar is corona dagelijks het onderwerp van gesprek. Mijn blog gaat hier dan ook over en met name vaccineren. Wat zijn de regels, wat kan wel en wat kan er niet?

Mag mijn werkgever vragen of ik gevaccineerd ben?

Officieel is het antwoord: nee, de werkgever mag niet vragen of je gevaccineerd bent en je hoeft de vraag dus ook niet te beantwoorden.


Echter ik merk het bij mijzelf ook, wij hebben het in de wekelijkse overleggen over vaccinatieafspraken, welke prik of prikken en wanneer. Maar dat moet een keus zijn dat je dat wil delen, het hoeft dus niet. Deze informatie mag sowieso niet geregistreerd worden.


Mag mijn werkgever mij verplichten om mij te laten vaccineren?

Ook hier is het antwoord: nee, de werkgever kan je niet verplichten om je te laten vaccineren. Er mag je ook niet gevraagd worden om je vaccinatiebewijs. Informatie met betrekking tot een vaccinatie, gaat over je gezondheid, dat is privé en valt onder je recht op privacy... Gegevens over je gezondheid vallen namelijk onder bijzondere persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De regel is dat er in principe geen bijzondere gegevens verwerkt mogen worden. Hier zijn enkele uitzonderingen op.

Toestemming geven is een van de uitzonderingen, echter kan hier in de relatie van medewerker en werkgever geen gebruik van worden gemaakt. Omdat er sprake is van een gezagsverhouding, een medewerker kan zich al snel onder druk voelen staan.


Voor de duidelijkheid, het is je eigen keuze om jezelf te laten vaccineren! Dit kun je in de volgende regelgeving terugvinden:

Mag de bedrijfsarts vragen of je gevaccineerd bent tegen corona?

Ja, de bedrijfsarts mag dit vragen, indien hier een goede reden voor is. Een reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je als medewerker werkt met kwetsbare mensen. Als medewerker staat het je vrij de vraag wel of niet te beantwoorden. De bedrijfsarts mag je antwoord niet delen met de werkgever, wel mag de bedrijfsarts in zijn algemeenheid delen hoeveel medewerkers er bijvoorbeeld zijn ingeënt. De bedrijfsarts mag alleen delen of een medewerker wel of niet geschikt is om te werken, de rest valt onder beroepsgeheim en onder de privacy van medewerker.


Mag een werkgever ervoor kiezen om voor bepaalde functies of afdelingen alleen gevaccineerde medewerkers te laten werken?

Ja, uit het instructierecht blijkt dat de werkgever bepaalde voorschriften mag opleggen over hoe je je als medewerker dient te gedragen. Hierin zou kunnen worden opgenomen dat alleen gevaccineerde medewerkers – die dit uit vrije wil delen met de werkgever – op een bepaalde afdeling mogen werken. Wel dient dit een duidelijk belang te hebben en proportioneel te zijn, denk aan een corona afdeling in het ziekenhuis.

Voor medewerkers die niet willen vertellen of zij gevaccineerd zijn of dit niet zijn, dient de werkgever wel te zoeken naar een alternatief qua werkzaamheden. Denk aan ander werk of andere afdeling. Als overplaatsing niet mogelijk is of de medewerker weigert mee te werken hieraan, dan kan er sprake zijn van arbeidsrechtelijke gevolgen.


Wat als je niet gevaccineerd bent en ziek wordt door corona, hoe zit het met je loon?

De medewerker heeft altijd recht op loon doorbetaling bij ziekte, tenzij de ziekte opzettelijk is veroorzaakt. Degenen die zich niet laten vaccineren doen dit niet met de intentie ziek te worden, Dit houdt dus in dat de werkgever de loon door zal moeten betalen.


Als je als medewerker niet gevaccineerd bent, mag de werkgever dan andere maatregelen opleggen, denk hierbij aan het dragen van een mondkapje?

Ook hier is het instructierecht van toepassing en mag een werkgever binnen redelijke grenzen bepalen hoe medewerkers zich dienen te gedragen. Het is redelijk om van medewerkers die niet gevaccineerd zijn te vragen een mondkapje te dragen of meer afstand te houden. De reden hiervoor is dat de werkgever voor alle medewerkers verantwoordelijk is om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.


Afrondend

Momenteel zien wij in de landen om ons heen dat er een soort verplichting wordt gesteld aan het vaccineren met betrekking tot corona. Of het in Nederland zover zal komen weet ik niet, wel heb ik onlangs gelezen dat dit wel zou kunnen. Voor nu is het ieder geval nog niet zo.
28 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page