top of page

Geselecteerd bericht

Wanneer is een beslag wel of géén pressiemiddel?"Sinds 1 oktober 2020 is expliciet in de wet geregeld dat er geen #beslag op roerende zaken w.o een #auto mag worden gelegd wanneer redelijkerwijs voorzienbaar is dat de opbrengst van het beslag lager is dan de kosten van het beslag en de verkoop. Beslag mag niet als een #oneigenlijk #drukmiddel worden gebruikt. Maar wanneer is hier sprake van en wanneer is dit beslag tuchtrechtelijk laakbaar?

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft in twee uitspraken richting gegeven hoe hiermee om te gaan*".


Ook de VVDI zal hier tijdens haar eerstvolgende symposium aandacht aan besteden met onder andere voorbeelden vanuit de praktijk die specifiek Belastingdienst zijn gerelateerd.

De praktijk is vaak anders dan die vanachter de tekentafel, zeker voor wat betreft de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor de burgers en ondernemers die hun fiscale verplichtingen wel tijdig nakomen.

Beslaglegging vraagt daarom nog steeds om individueel gericht menselijk maatwerk…


*Tekst: mr. André Moerman (Schuldenexpert Schuldinfo)
76 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page