top of page

Geselecteerd bericht

Weer gedoe met parkeergelden


Vorige week dinsdag is onderstaande bericht naar onze CMHF-vertegenwoordigers in het DGO verzonden:


Er is (weer eens) een discussie ontstaan rond de vergoeding van de parkeerkosten. 

Uitgangspunt is nu dat de parkeerkosten zouden zijn verdisconteert in de hoge kilometervergoeding.

Tot gistermiddag rond 12:00 werden de door de deurwaarders gemaakte parkeerkosten voldaan via Yellowbrick, die was gekoppeld aan de Shuttlekaart en hadden de collega’s daar geen omkijken naar.

Nu er een nieuwe Shuttlekaart is, is daarmee de koppeling met Yellowbrick komen te vervallen en is nu weer het uitgangspunt dat de parkeerkosten in de hoge kilometer is inbegrepen.


Afgezien van het inconsistent beleid bij dit onderwerp, is het de vraag of het realistisch is om de vaak hoge bedragen die bij betaald parkeren gemoeid zijn, vanuit de kilometervergoeding te vergoeden. 

Duidelijk is dat de vergoeding van € 0,37 (belast) net toereikend is om met de huidige prijzen niet op de ritprijs te hoeven toe te leggen, laat staan om daar nog parkeer/tol/veergelden mee af te dekken. 

Wat echter opvalt is dat in art. 10.2 CAO Rijk alleen wordt gesproken over vergoeding per “afgelegde kilometers”. 

Voor ander onkosten staat er volgende:


Declareren


Als u terug komt van uw dienstreis moet u de gemaakte kosten die daarvoor volgens deze paragraaf in aanmerking komen declareren op de manier die uw werkgever voorschrijft. Daarbij moet u er rekening mee houden dat u van uw uitgaven betaalbewijzen moet bijvoegen. Dit is niet nodig voor uw uitgaven voor logies, ontbijt, lunch, avondmaaltijd en uw kleine uitgaven overdag en in de avond.


Over parkeerkosten verdisconteert in de hoge kilometervergoeding wordt met géén woord gerept. 


Als men overigens, naar onze mening onterecht, blijft uitgaan van dat parkeergelden in de hoge kilometervergoeding zijn begrepen dan is er sprake van ongelijkheid: de deurwaarder die geen parkeerkosten heeft kan de declarabele kosten wel verdisconteren met de kosten van het autogebruik, terwijl zijn collega die wel parkeerkosten heeft, nauwelijks tot niets overhoudt als dekking voor het autogebruik.


Aangezien deze dwaling wederom weer voor onnodige onrust zorgt, zou de VVDI graag vanuit het DGO een snelle reactie en herstel van deze omissie tegemoet zien. 

111 weergaven1 opmerking

1 Comment


Unknown member
May 30, 2023

De spreekwoordelijke ‘spijker op zijn kop’:

Als ik vanuit mijn woonadres naar kantoor rijd v.v. en ik parkeer daar langer dan een uurtje, wat de minimale parkeertijd is voor een kantoorbezoek, dan moet ik geld toeleggen!

Als ik daarna in het rayon enkele keren betaald moet parkeren dan neemt het toeleggen alleen maar toe, zodat de dienstreis aan het eind van de dag mij een negatieve declaratie oplevert… de wereld op z’n kop!

Ik vraag me sowieso af waarom die discussie elke keer weer gevoerd moet worden…

Like
bottom of page