top of page

Geselecteerd bericht

belangrijke wijzigingenOp 1 juli zijn er weer belangrijke wijzigingen doorgevoerd,


Beslagvrije voet

Per 1 juli 2021 zijn de normbedragen uit de Participatiewet herzien. Zoals is opgenomen in artikel 475da van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de bedragen voor de beslagvrije voet berekend aan de hand van onder andere de verschillende normwaarden uit de Participatiewet. De beslagvrije voet, bedoeld in artikel 475da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bedraagt:

  • a.in onderdeel a: € 1.664,51;

  • b.in onderdeel b: € 1.782,62;

  • c.in onderdeel c: € 2.203,77; en

  • d.in onderdeel d: € 2.321,89.

Is er beslag gelegd op je inkomen en wil je controleren of de juiste beslagvrije voet wordt gehanteerd? Ga dan naar deze website.


Leidraad Invordering 2008

Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Leidraad Invordering zoals:

  • Tijdelijke goedkeuring voor uitstel van betaling voor schrijnende situaties in de erfbelasting;

  • Vermindering in rekening gebrachte invorderingsrente bij uitstel van betaling op grond van artikel 25.4.6;

  • WHOA-akkoord 73.3a.1. Geldend beleid bij aangeboden WHOA-akkoord en voorwaarden

  • Corrigeren invorderingsrente

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant

Klik hier voor de volledige leidraad tekst


12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page