top of page

Geselecteerd bericht

Bonden waarschuwen over onrust bij Belastingdienst


In een brandbrief aan de hoogste ambtelijke top van de Belastingdienst waarschuwen de vakbonden dat de grens van wat de medewerkers bij de Belastingdienst kunnen dragen nagenoeg is bereikt.


Het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, Douane en Toeslagen bevinden zich langdurig in een zeer roerige tijd. In het bijzonder de (afloop van de) aangifte bij het OM, en recentelijk de toezegging aan de Tweede Kamer dat alle 30000 medewerkers op anti-discriminatie

cursus moeten, zorgt voor veel onrust

en boosheid bij de leden van de vakbonden.


De vakbonden geven in hun brief aan dat medewerkers het verdienen dat er met ze gesproken wordt, in plaats van dat vooral over ze gesproken en besloten wordt. Als voorbeeld geven zij de splitsing van de Belastingdienst, dit was een politiek besluit, zonder dat de medewerkers betrokken zijn. De bonden zien een patroon van politieke besluiten zonder dat er een grondige (probleem) analyse aan vooraf gaat, en zonder dat er met de medewerkers gesproken wordt. Er wordt volgens de bonden onvoldoende gekeken naar de consequenties voor de werkvloer. De problemen worden hierdoor eerder vergroot dan kleiner.


Het in een politieke context verplichten van een cursus voor alle medewerkers schetst volgens de bonden een onterecht beeld in de publieke opinie, een beeld alsof alle medewerkers van de Belastingdienst discrimineren. Door alle medewerkers aan te spreken, en niet te kijken naar individueel gedrag, wordt er volgens de bonden gegeneraliseerd. En is generaliseren niet nu juist de noodzakelijke voorwaarde die ten grondslag ligt aan discriminatie?


Om tot een uitweg te komen is rust, ruimte en regelmaat nodig. De bonden verzoeken rust, ruimte en regelmaat om tot een uitweg te komen. Ook verzoeken zij samen te werken aan het oplossen van de problemen, het nakomen van toezeggingen en het innemen van de plaats in de maatschappij die van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen verwacht wordt.


het patroon van politiek besluiten, het niet of onvoldoende luisteren naar medewerkers en het generaliseren helpt volgens de bonden niet bij het vinden van een oplossing om uit deze roerige tijd te komen.


bron: brief bonden aan de Minister, Staatssecretaris en SG d.d. 10-2-202128 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page