top of page

Geselecteerd bericht

Cao Rijk stilgelegd


Op 18 februari jl. is het cao-overleg in de sector Rijk stilgelegd. Oorzaak: het beperkte loonbod t.w. 1% voor 12 maanden.


Bonden hebben geconcludeerd dat met een dergelijk beperkt loonbod het geen zin heeft door te praten over inhoudelijke thema's. Deze thema's zijn er wel degelijk. Beide partijen vinden een nadere regulering van "hybride werken" gewenst en de uitwerking van het pensioenakkoord geeft kansen. Zonder meer teleurstellend is dat de werkgever behandeling van het laatste thema heeft gekoppeld aan afschaffing van de PAS-regeling.


Partijen zullen uitvoering geven aan de afspraak uit de vorige cao om een onderzoek te doen onder de medewerkers hoe het hybride werken nader vorm te geven.

In de vorige cao is wel de thuiswerkvergoeding geregeld maar dit betrof alleen 2020. M.a.w. over deze regeling moet formeel opnieuw worden onderhandeld.


De werkgever gaat terug naar de staatssecretaris om te kijken of het loonbod kan worden verhoogd. Indien dit in voldoende mate het geval is naar het oordeel van de bonden, zal het overleg worden hervat. Begin maart is hierover duidelijkheid.


Bron: CMHF44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page