top of page

Geselecteerd bericht

Vaststelling cameraplan 2021 motorrijtuigenbelasting


De Minister van Financiën heeft op 30 december 2020 het besluit gepubliceerd waarin het cameraplan voor 2021 wordt vastgesteld voor de controle en het toezicht op de motorrijtuigenbelasting.


De inspecteur kan op grond van artikel 77a, eerste lid van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994 (hierna: Wet MRB ’94) gebruikmaken van de technische hulpmiddelen, zijnde Elektronische Camerabeelden (ECB)-camera’s boven de Nederlandse wegen en camera’s op, aan of in flitspalen langs de Nederlandse wegen. Deze camera’s zijn eigendom van de politie en maken deel uit van het reeds bestaande netwerk van politie-camera’s. De inspecteur kan in 2021 gebruik maken van 322 camera's. Een lijst van locaties waar deze camera's staan wordt gepubliceerd op belastingdienst.nl.


Uitgangspunt is dat eenieder de belasting betaalt die hij verschuldigd is. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Dit draagt bij aan het draagvlak voor de betreffende heffing en aan het continueren van de staatsinkomsten. Daarbij streeft het kabinet ernaar om de controle en het toezicht op de heffing en inning zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Waar het gaat om de controle en het toezicht op de MRB is het efficiënt om hiervoor mede gebruik te kunnen maken van camerabeelden die gemaakt zijn op de openbare weg. Er is voor gekozen om in 2021 slechts gebruik te maken van technische hulpmiddelen die zijn aangesloten op het bestaande netwerk van de politie. Deze camera's voldoen aan de eisen op het gebied van privacy (AVG), beveiliging en kwaliteit. Ook wordt voldaan aan de eisen die volgen uit artikel 77a van de Wet MRB ’94, artikel 29a e.v. van het Uitvoeringsbesluit Wet MRB ’94.


Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Financiën, ter attentie van de Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken, postbus 20201, 2500 EE Den Haag.98 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page