top of page

Geselecteerd bericht

Noodmaatregel NOW, wat houdt dat in?


Vanwege de coronacrisis zijn door de overheid een aantal maatregelen genomen die ondernemers in zwaar weer financiële tegemoetkoming moeten bieden. Een hier van is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) welke nog ingezet zal worden tot eind juni 2021. In deze blog zal ik hier uitleg over geven.


Wat is de NOW maatregel?

De NOW-maatregel is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en de overheidsmaatregelen last hebben van substantieel omzetverlies, van ten minste 20% over een periode van 3 maanden. De tegemoetkoming die zij kunnen ontvangen is maximaal 85% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Dit betekent dat bij een omzetverlies van 100% de werkgever een tegemoetkoming van 85% zou kunnen ontvangen. Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en ontvangen hiervoor een voorschot.. Met dit geld kunnen zij werknemers met zowel een vast als een flexibel contract door blijven betalen. Met deze tijdelijke maatregel wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis.


De nieuwste NOW regeling, de NOW3, is verdeeld in subsidieblokken:

- Blok 1 - In de subsidieblokken welke geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en van januari t/m maart 2021 geldt de eis van ten minste 20% omzetverlies.

- Blok 2 – Gaat open vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 85% in 3 termijnen.

- Blok 3 - Het laatste subsidieblok loopt van april t/m juni 2021. In deze periode maak je aanspraak op NOW als je minimaal 20% omzetverlies hebt. Het beoogde aanvraagtijdvak is van 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Bij de NOW2 was er sprake van een korting bij bedrijfseconomisch ontslag, dit is veranderd ineen inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover zij NOW hebben ontvangen. Van deze werkgevers wordt verwacht dat zij hun werknemers helpen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dit houdt in dat de werkgever verplicht is contact te zoeken met het UWV in het kader van werk-naar-werk begeleiding. Doet de werkgever dit niet dan volgt er een korting op de NOW- uitkering van 5%.


De werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, deze regeling staat namelijk los van de WW. Werkgevers en werknemers kunnen in overleg zelf afspreken of de werknemers werk moeten verrichten.


De rest van dit artikel is beschikbaar op onze vvdi-community voor onze leden.

Nog geen lid? Meld je dan hier aan.


bron: Kvk

18 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page